11
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: با ساخت ۳ تصفیه خانه جدید در شهرکهای صنعتی استان، ۲۲۰۰ مترمکعب به ظرفیت تصفیه خانه ها افزوده خواهد شد.
به گزارش حرف به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی گفت: علیرغم محدودیت منابع اعتباری، در حال حاضر سه تصفیه خانه فاضلاب مرکزی در شهرکهای صنعتی استان در حال ساخت می باشند.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: در مجموع، برای ساخت این ۳ تصفیه خانه فاضلاب مبلغ ۱۶۰میلیارد ریال هزینه خواهد شد که پس از اتمام و بهره برداری ۲۲۰۰متر مکعب به ظرفیت کل تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی استان افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شهدای محمودآباد با ظرفیت پالایش ۷۰۰مترمکعب، شهرک صنعتی بابلکنار با ظرفیت پالایش ۵۰۰مترمکعب و مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی مصطفی خمینی ساری با ظرفیت پالایش ۱۰۰۰مترمکعب در حال اجرا است.رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: کلیه واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی ملزم به دارابودن سیستم پیش تصفیه می باشند که پس از اتصال به شبکه فاضلاب، پساب تولیدی جهت تصفیه به تصفیه خانه فاضلاب انتقال داده می شود.موسوی با بیان اینکه ساخت تصفیه خانه فاضلاب در شهرک و نواحی صنعتی از مشکلات زیست محیطی و آلودگی جلوگیری می‌کند ادامه داد: با توجه به کمبود آب و مباحث آبگردانی، استفاده مجدد از آب که نقش مهم و حیاتی در زندگی دارد بصورت جدی در دستور کار قرار دارد.