4

مدیر بنیادمسکن انقلاب اسلامی شهرستان بابل ازافتتاح پروژه اجرای طرح هادی روستای گونه کلا بخش بابلکنار شهرستان بابل خبردادوگفت: مراسم افتتاح پروژه اجرای طرح هادی روستای گونه کلا بخش بابلکنار شهرستان بابل با حضور معاونت استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بابل، امام جمعه بخش بابلکنار ،رییس راهداری وحمل ونقل شهرستان ، اعضاء شورا ودهیار واهالی روستای مذکور برگزار گردید.

به گزارش حرف آنلاین، حسن روحی درخصوص اجرای طرح هادی روستای گونه کلا اظهارداشت: اجرای پروژه طرح هادی روستای گونه کلا که با حضور معاونت استاندار وفرماندار ویژه شهرستان بابل، امام جمعه بخش بابلکنار ،رییس راهداری وحمل ونقل شهرستان و … به بهره برداری رسید با اجرای جدول ،کانیو ، زیر سازی وآسفالت به طول ۴۵۰ وعرض ۸ متر و با اعتباری به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۱/۱ ریال انجام و به پایان رسید .