2

شرایط دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بعد از حضور بازرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا نگران کننده است و در صورت پابرجا ماندن این وضعیت، دو باشگاه پرطرفدار ایران از آسیا کنار گذاشته می‌شوند.

خمیرمایه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را با بدهی سرشته‌اند؛ بدهی‌هایی که کمر این دو باشگاه را شکسته و صدای طلبکاران را به آسمان رسانده است. هفته و ماهی نیست که خبری از طلبکاران استقلال و پرسپولیس همراه با تهدید به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا در رسانه ها منتشر نشود. میزان این بدهی ها آنقدر زیاد است که فصل گذشته با وجود کمک وزارت ورزش، هنوز بخش عمده ای از آن باقی مانده است.

در این میان، کنفدراسیون فوتبال آسیا برای صدور پروانه حرفه‌ای باشگاه های آسیایی، هر سال سخت گیری هایش را بیشتر می کند و حلقه ملاک ها و معیارهای صدور این مجوز را تنگ تر می کند. بازرسان AFC ماه گذشته به ایران سفر کردند تا از نزدیک مدارک و اسناد باشگاه های ایران بخصوص استقلال و پرسپولیس را بررسی کنند. در مدت اقامت نمایندگان AFC در ایران، تعدادی از طلبکاران هم خودشان را به آنها رسانده و خواستار اعمال فشار به این دو باشگاه برای گرفتن مطالباتشان شدند.

طی چند سال گذشته این ایراد به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال وارد بود که با سندسازی، مشکلات و بدهی های باشگاه های ایران را مقابل کنفدراسیون آسیا مخفی می کند تا بتواند حداکثر سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند؛ رویه ای که حالا با سفر بازرسان اصلی این کنفدراسیون به ایران و وقت گذاشتن بیشتر روی اسناد و مدارک و سرکشی به باشگاه ها، جدی تر از قبل دنبال می شود و احتمال سندسازی را کاهش داده است.

در هفته های گذشته هم خبرهای مختلفی از حذف استقلال از مسابقات فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا به خاطر همین مشکلات رسانه ای شد که تکذیب مسئولان این باشگاه را به همراه داشت ولی حالا سهیل مهدی مسئول کمیته صدور مجوز حرفه ای سازمان لیگ، شرایط را هم برای استقلال و هم برای پرسپولیس نگران کننده می داند.