عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس یازدهم باید به صورت  عملیاتی در راستای تحقق شعار جهش در تولید وارد شود.

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی ادامه داد: باید تقسیم کاری بین مجمع نمایندگان استان‌ها انجام شود و مجلس از ظرفیتش برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و بخش کشاورزی استفاده کند.عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: اگر نیاز به قانونگذاری باشد، مجلس می‌تواند ورود کرده و قوانین مورد نیاز را به تصویب برساند اما مجلس یازدهم باید حرکتی انقلابی، جهادی و عملیاتی برای جهش در تولید انجام دهد.وی تصریح کرد: باید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی بررسی و مسائل این بنگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها به صورت مستقل حل شود.قاضی زاده هاشمی گفت: با توجه به اینکه یک سال و نیم از عمر دولت باقی مانده است، به نظر می‌رسد دولت انگیزه کافی برای حرکت جهشی در مسیر رونق تولید ندارد، لذا مجلس یازدهم باید کم کاری‌های دولت را جبران کند.