2
با برگزاری انتخابات مجمع عمومی شهرک صنعتی شورمست سوادکوه، اعضای جدید شرکت خدماتی این شهرک انتخاب شدند.
به گزارش حرف، معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران در مراسم انتخابات مجمع عمومی شهرک صنعتی شورمست سوادکوه گفت: شرکتهای خدماتی شهرکهای صنعتی نقش مهمی در راهبری و نگهداری شهرکها و نواحی صنعتی استان دارند.
نیما دارایی با اشاره به توانمندی شرکت خدماتی در شهرکهای صنعتی افزود: حفظ و نگهداری تأسیسات، فضای سبز، نظافت عمومی، اخذ هزینه های مشترک و حق شارژ از واحدهای صنعتی از جمله وظایف شرکتهای خدماتی است.
دارایی اظهارداشت: تکمیل و تجهیز زیرساختهای عمرانی در شهرکهای صنعتی از رسالت شرکت استانی است و با توجه به اعتبارات، پروژه‌های مناسب در شهرکها تدوین و اجرایی می شود.
وی خاطرنشان کرد: اداره امور شهرکهای صنعتی مستلزم تعامل و همکاری همه جانبه واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها با شرکت‌های خدماتی است.
معاون برنامه‌ریزی شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران بیان داشت: با برگزاری انتخابات مجمع عمومی شهرک صنعتی شورمست، آقایان مصیر، کیانفر، صحاف، خدیوی و رفیعی بعنوان اعضای اصلی و آقایان صادقی و علیزاده بعنوان اعضای علی البدل و آقای قلی زاده نیز بعنوان بازرس شرکت خدماتی شهرک صنعتی شورمست سوادکوه معرفی شدند.