سرانجام بعد از ۵ ماه ساختمان عمارت مدیر و متولی خود را شناخت و شهرداری ساری که پس از استعفای مهدی عبوری به دلیل انتصاب به‌عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی بدون شهردار شده بود با انتخاب عباس رجبی به‌عنوان چهل و سومین شهردار ساری از بلاتکلیفی درآمد.

رجبی درحالی با حکم وزیر کشور به‌عنوان شهردار ساری منصوب شد و راهی طبقه هفتم عمارت شد که فرزانه حدود ۵ ماه سرپرستی این نهاد را بر عهده داشت، وی که کارمند رسمی شهرداری ساری می‌باشد و سرپرستی سازمان پسماند را قبل از این انتخاب بر عهده داشت در دوران علی حجازی شهردار سابق ساری وارد شهرداری شد و ازجمله افراد نزدیک به اسفندیار عشوری و فرامرز نقیبی می‌باشد بطوریکه می‌توان نقش پررنگی برای عشوری و نقیبی در انتخاب رجبی قائل شد هرچند تیم ۵ نفره شورای شهر ساری (عشوری نقیبی زلیکانی یوسفی شمشیربند) در رأی آوری شهردار منتخب سهیم بودند و اکنون باید این سؤال را مطرح کرد که رجبی با توجه به حمایت این ۵ عضو می‌تواند با فساد مالی در شهرداری ساری مبارزه کند و شفافیت سلامت مالی را در ساختمان عمارت نهادینه کند و به‌نوعی شهرداری را به اتاق شیشه شفافیت تبدیل نماید؟

آیا شهردار منتخب شورای شهر ساری می‌تواند در مقابل فشارهای سیاسی و بیرونی مقاومت کند از نیروهای شایسته به بهترین شکل ممکن استفاده کند چراکه برای مبارزه با فساد اصلاح ساختاری و تغییرات مدیریتی یکی از موارد مهم می‌باشد که از شهردار جدید انتظار می‌رود.

 اما موضوع دیگری که می‌بایست به آن پرداخت استقبال سرد برخی از اعضای شورای شهر ساری از مراسم تودیع عبدالحمید فرزانه کناری می‌باشد که شاید حاوی پیام‌های مهمی در آینده و روزهای آتی باشد و نکته جالب آنجاست که حامیان فرزانه به‌عنوان شهردار ساری در مراسم تودیع گزینه موردنظر خویش شرکت ننمودند تا خیلی زود مشخص شود سرپرست سابق شهرداری ساری اشتباه استراتژیکی مرتکب شده است و عده‌ای در شورای شهر ساری تنها برای دست‌یابی به منافع شخصی خویش از وی حمایت کردند لذا باید دید در ماه‌های آینده عباس رجبی بیجار بنه چه عملکردی از خود بروز می‌دهد آیا می‌تواند انتظارات را برآورده کند و شعارهای خویش مبنی بر شفافیت مبارزه با فساد را عملی کند یا خیر؟

امیر سعادت