مجتمع تجاری دنیای آرزو ساری به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از بین افراد واجد شرایط در مشاغل مندرج در جدول ذیل، دعوت به همکاری می نماید.

جهت کسب اطلاعات تکمیلی فایل پیوست را مشاهده فرمایید

agahi-jazb