وزیر ورزش در اولین انتصاب خود برای تکمیل چارت مدیریتی وزارت ورزش، اقدام به تعیین و معرفی مدیر جدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کرد.

با حکم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان، یوسفی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب شد.

یوسفی جایگزین حسن کریمی شده است که از دی ماه سال ۹۶ با حکم مسعود سلطانی متصدی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی شد.

با کنار گذاشتن کریمی و معرفی یوسفی به عنوان مدیرعامل جدید، تغییر و تحولات و جابه جایی های حمید سجادی آغاز شد. البته وی هفته گذشته و به دنبال استعفای جعفر سمیعی طی حکمی مجید صدری را به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس معرفی کرد اما انتصابی که او برای شرکت توسعه انجام داد اولین اقدام وی در راستای جابه جایی های موردنظرش به حساب می آید.

معرفی یوسفی به عنوان مدیریت جدید شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی قرار است فردا یکشنبه در نشست اعضای هیات مدیره این شرکت انجام شود