6

مدیرکل شیلات مازندران از آغاز جشنواره طبخ و عرضه آبزیان در پارک نوشیروانی بابل خبر داد و گفت:  با توجه به بررسی های انجام شده مصرف سرانه ماهی در ایران بین ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم می باشد که این رقم در مقایسه با استاندارهای جهانی فاصله زیادی دارد.

ولی اله  محمدزاده افزود: در استان مازندران میزان مصرف ۱۳/۸کیلو گرم می باشد بنابراین با توجه به اهمیت ماهی و آبزیان در سلامت غذایی خانواده ها شیلات در جهت افزایش سرانه مصرف ماهی در سبدغذایی خانوار ها،اقدام به برگزاری جشنواره های طبخ ماهی دراستان به میزبانی شهرستان بابل نموده است که ترویج فرهنگ آبزی مصرفی و بالابردن بردن سرانه مصرف آبزیان هدف اصلی این جشنواره است.

وی گفت: دراین جشنواره انواع آبزیان پرورشی و دریایی و نیزسایر محصولات شیلاتی با تنوع و قیمت تقریبا پاﺋین تر عرضه خواهد شد و در روز آخر جشنواره (۲۴ آبانماه) مسابقه طبخ ماهی راخواهیم داشت که در پنج محور: بهترین تزﺋینات،کیفیت وطمع غذا ،سهولت طبخ،حفظ ارزش غذایی ماهی ، باصرفه بودن برگزار که به سه نفر  برتر در هر محور  با اهدای لوح و جواﺋز تجلیل خواهد شد.