3

علی باقری جامخانه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری از آغاز اجرای پروژه توانمند سازی و انسجام سازمانی آبخیزنشینان در حوزه های آبخیز خبر داد .

به گزارش حرف آنلاین به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، علی باقری جامخانه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، گفت: به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت های جوامع محلی، همچنین حفظ و توسعه منابع طبیعی و اجرای مطلوب و پایدار پروژه های جامع مشارکتی آبخیزداری، اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، اجرای پروژه توانمند سازی و انسجام سازمانی آبخیزنشینان در حوزه های آبخیز را با مشارکت دست اندرکاران محلی و همیاری دستگاه های اجرایی شهرستان ها، آغاز نموده است.

علی باقری جامخانه اظهار کرد: با توجه به کم آبی و بحران های احتمالی پیش رو، اهمیت تولید و مدیریت آب در استان و کشور مورد توجه مسئولین امر بوده و لزوم اجرای این پروژه با محوریت مدیریت آبخیزها و مشارکت دست اندرکاران محلی و همکاری دستگاه های دولتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۷ تخصیص یافته است، که تداوم اجرای آن یقیناً تاثیر بسزایی در زندگی مردم محلی و نهایتاً حفظ منابع طبیعی و توسعه پایدار خواهد داشت.

رئیس اداره اموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در ادامه بیان کرد: از مهم ترین اقداماتی که در راستای اجرای این پروژه صورت خواهد گرفت را می توان به افزایش توان مردم محلی برای کاشت درختان مثمر در اراضی مورد نظر و با هدف حفاظت از حوزه های آبخیز و کسب درآمد بیشتر برای جوامع محلی، نام برد. همچنین اجرای سایر برنامه های آبخیزداری، مرتع داری، حفاظت از جنگل هم با مشارکت و همراهی مردم و آبخیزنشینان با ساکنان حوزه های آبخیز انجام خواهد شد.