روستای “گالش کلای لفور” از توابع شهرستان سوادکوه در استان مازندران به دلیل آب‌گیری سد مخزنی، قرار است زیر آب برود اما تعدادی از اهالی روستا که سن بالایی دارند همچنان در روستا مانده‌اند. این روستا در منطقه کوهستانی و جنگلی قرار دارد.

عکس: زکیه باباجانی – ایسنا

1461326331863_isna (10 of 15).jpg
1461326332050_isna (11 of 15).jpg
1461326329742_isna (3 of 15).jpg
1461326330069_isna (4 of 15).jpg
1461326330787_isna (5 of 15).jpg
1461326331364_isna (6 of 15).jpg
1461326331458_isna (7 of 15).jpg
1461326331567_isna (8 of 15).jpg
1461326331676_isna (9 of 15).jpg
1461326329086_isna (1 of 15).jpg
1461326329196_isna (2 of 15).jpg
1461326332253_isna (12 of 15).jpg
1461326332394_isna (13 of 15).jpg
1461326332534_isna (14 of 15).jpg
1461326333345_isna (15 of 15).jpg